Prodi Teknik Mesin S-I

"The Best Way To Predict The Future Is To Create It"

Sambutan Koordinator Program Studi

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh …. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat berkomunikasi dengan anda melalui Website ini. Selamat datang di website Program Studi Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Universitas Syiah Kuala. Web ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat untuk mengenal […]

Dr. Muhammad Rizal, S.T, M.Sc

Berita

Laboratorium Mekanika Komputasi Beri Pelatihan CAD untuk Alumni Fakultas Teknik USK

Laboratorium Mekanika Komputasi (LMK) Program Studi Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala (USK) melaksanakan...

JTMI Mengadakan Pelatihan Digitalisasi Administrasi

Jurusan Teknik Mesin Dan Industri (JTMI) Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) mengadakan pelatihan digitalisasi administrasi tugas akhir, kerja praktek,...

JTMI Mengadakan Virtual Conference Bilateral dengan Universiti Kebangsaan Malaysia

Jurusan Teknik Mesin dan Industri Universitas Syiah Kuala menggelar konferensi 1st Virtual Conference on Computational and Experimental Mechanics (VCCEM 2020),...

Kepala Prodi Teknik Mesin Unsyiah Menerbitkan Buku Pengukuran Teknik

Pengukuran teknik merupakan fondasi dari ilmu teknik mesin. Tanpa pemahaman konsep pengukuran teknik, eksperimen-eksperimen yang dilaksanakan oleh mahasiswa teknik mesin...

Program S1 Teknik Mesin